Start » Aktualności

Konferencja „Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna” w Krośnie

6 maja 2013

I Międzynarodowa Konferencja „Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna” odbyła się w dniach 18-19 kwietnia 2013 roku na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia. Jej organizatorami były: PWSZ w Krośnie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów. W konferencji udział wzięło 170 uczestników z 24 wyższych uczelni oraz wielu firm. Zaprezentowano 126 wystąpień w formie komunikatów i posterów, w tym 7 referatów plenarnych. Statystyka nie oddaje jednak inspirującej atmosfery konferencji. Spotkali się tu entuzjaści ziół i innych naturalnych preparatów, zdecydowani promować je w żywieniu i leczeniu ludzi i zwierząt.

 krosno

Leki naturalne, zawierające złożoną mieszaninę związków chemicznych w niewielkich stężeniach, działają inaczej niż leki syntetyczne. O mechanizmach działania leków roślinnych, które można potraktować jako leki wielocelowe mówiła prof. dr hab. Iwona Wawer z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w wykładzie rozpoczynającym sesję plenarną. Dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiła nowe spojrzenie na miłorząb japoński, prof. dr hab. Adam Kaznowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mówił o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych preparatów pochodzenia roślinnego. Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, który uważa jaja za najbardziej doskonały wytwór natury, przedstawił badania nad biopreparatami z jaj, prowadzone przez naukowców z Wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w ramach projektu „Ovocura”. Ojciec dr Marcelin Pietryja z klasztoru franciszkanów w Katowicach-Panewnikach wygłosił referat o wpływie ziołolecznictwa klasztornego na rozwój medycyny. Na tradycje leczenia ziołami składa się kilkaset lat pracy benedyktynów i franciszkanów. W Polsce znanymi zielarzami w habitach byli o. Andrzej Czesław Klimuszko i o. Grzegorz Sroka. O substancjach bioaktywnych znajdujących się w żywności i nowych metodach ich analizy mówił prof. dr hab. Jan Oszmiański z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Produkty tradycyjne i regionalne w Polsce i krajach UE przedstawił dr inż. Maciej Oziembłowski, również z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Z uwagi na dużą ilość i różnorodność zgłoszonych komunikatów, w dalszej części konferencji obrady prowadzono w trzech sekcjach: Biokosmetyki i suplementy pochodzenia roślinnego, Zielarstwo i fitoterapia ludzi i zwierząt, Żywność funkcjonalna i prozdrowotna. Odbyły się również dwie sesje posterowe. Tematyka krótkich wykładów oraz plakatów dotyczyła wielu aspektów związanych z ziołami i ziołolecznictwem. Ważnym tematem było ustawodawstwo, w tym dyrektywy unijne dotyczące żywności, leków roślinnych i suplementów diety zawierających surowce roślinne. Problemy związane ze statusem prawnym preparatów ziołowych mają istotne znaczenie dla ich obecności na rynku oraz przyszłości ziołolecznictwa. Dużo uwagi poświęcono metodyce badań surowców naturalnych, identyfikacji bioaktywnych składników w lekach ziołowych, produktach spożywczych i kosmetycznych. Przedstawiając najnowsze tendencje w fitochemii, biofarmacji, biotechnologii i kosmetologii pokazano interesujące przykłady zastosowań preparatów roślinnych w profilaktyce oraz leczeniu. Przypomniano też cenne właściwości kilku rzadko obecnie stosowanych roślin użytkowych, jak konopie czy len. Dyskutowano o tradycji stosowania ziół, o tendencji „powrotu do natury” i rosnącym znaczeniu w żywieniu i leczeniu człowieka i zwierząt.

Spotkanie w Krośnie zaowocowało nowymi możliwościami współpracy naukowej. W odpowiedzi na duże zainteresowanie tematyką oraz potrzebę poszerzania wiedzy o ziołolecznictwie organizatorzy postanowili organizować konferencję co dwa lata.

Poleć w swojej społeczności!